MỚI

Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển 1: Khoa học tự nhiên)

Tác giả: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Nhà xuất bản: ĐHSP Hà Nội

Tình trạng
 Sẵn trong kho
Trọng lượng
1100g
Số trang
344
Năm xuất bản
2016
Công ty phát hành
Kích thước
19x27cm
Hình thức:
Bìa cứng - In màu
Giá:
390.000 VNĐ
Thêm vào giỏ hàng

Giới thiệu

 Lời nói đầu Quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ, làm thay đổi tất cả các lĩnh vực, trong đó đặc biệt là khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo,... dẫn đến sự chuyển biến nhanh chóng về cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực của nhiều quốc gia. Điều này đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải có những thay đổi một cách căn bản và toàn diện, từ triết lí, mục tiêu đến nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy – học,… nhằm phát triển cho người học hệ thống năng lực cần thiết để có thể tham gia hiệu quả vào thị trường lao động trong nước và quốc tế. Vì vậy, phát triển chương trình giáo dục phổ thông dựa trên tiếp cận năng lực là một lựa chọn tất yếu khách quan và phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. Theo đó, việc dạy học không phải là “tạo ra kiến thức”, “truyền đạt kiến thức” hay “chuyển giao kiến thức” mà phải làm cho người học học cách đáp ứng hiệu quả các đòi hỏi cơ bản liên quan đến môn học và có khả năng vượt ra ngoài phạm vi môn học để chủ động thích ứng với cuộc sống lao động sau này. Quan điểm dạy học tích hợp, với mục tiêu phát triển các năng lực ở người học, giúp họ có khả năng giải quyết và đáp ứng sự biến đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại để đem lại thành công cao nhất trong cuộc sống. Bộ sách Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh  (gồm 2 quyển: Quyển 1: Khoa học tự nhiên; Quyển 2: Khoa học xã hội) cung cấp một số cơ sở lí luận cần thiết về dạy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực, đồng thời giới thiệu các chủ đề tích hợp với các mức độ tích hợp khác nhau, từ tích hợp ở mức độ lồng ghép/liên hệ đến tích hợp ở mức độ chương trình – ở đó coi Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội như một môn học. Các chủ đề minh hoạ trong bộ sách nhằm giúp giáo viên có cơ sở để rèn các kĩ năng cơ bản từ việc lựa chọn chủ đề tích hợp, thiết kế các hoạt động dạy học đến việc xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá. Các chủ đề này không hẳn là các “giáo án mẫu”, vì vậy, giáo viên cần chủ động tìm tòi và áp dụng một cách sáng tạo để lựa chọn toàn bộ hay một phần nội dung của chủ đề, sao cho phù hợp với điều kiện dạy học cụ thể. Mục đích của bộ sách không chỉ cung cấp những chỉ dẫn theo cách “cầm tay chỉ việc”, mà còn giúp giáo viên chủ động, tự tin và sáng tạo trong việc lựa chọn cách thức tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp để đáp ứng tốt nhất mục tiêu dạy học, và sự phát triển đa dạng các năng lực của học sinh. Bộ sách có thể được sử dụng trong đào tạo sinh viên sư phạm, cũng như trong đào tạo học viên cao học và nghiên cứu sinh với mong muốn trao đến tay họ công cụ để chủ động đổi mới một cách sáng tạo việc dạy học các chủ đề tích hợp. Quyển 1: Khoa học tự nhiên sẽ giúp giáo viên các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học và Địa lí tự nhiên cũng như các môn học khác có thêm niềm tin và cơ sở để đổi mới việc dạy học, thực hiện có hiệu quả việc dạy học các chủ đề tích hợp trong trường phổ thông hiện nay. Sách được các tác giả là các chuyên gia, các nhà sư phạm uy tín về các môn khoa học tự nhiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn công phu, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu mà trực tiếp là GS. TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, đơợc Lãnh đạo bộ ủng hộ về mọi phương diện nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trường dạy học tích hợp trong Nhà trường phổ thông hiện nay. Địa chỉ đặt mua sách: 1. Trực tiếp mua tại Trung tâm phát Sách và giới thiệu sản phẩm Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Cổng chính Trường ĐHSP HN: 136 - Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội hoặc đặt hàng qua số điện thoại Hotline 0906 186 635; máy bàn: 04.37547708; Email: online@nxbdhsp.edu.vn. 2. Liên hệ với Phòng Kinh doanh-Phát triển thị trường: 04.37549202; thư điện tử: kinhdoanh@nxbdhsp.edu.vn. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Trung (Điện thoại: 0982929468) NXB ĐHSP có đầy đủ hoá đơn theo số lượng mua x giá bìa (đã bao gồm VAT) và có hợp đồng theo yêu cầu của quý khách. ---------------- THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN BÁN HÀNG ONLINE NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM: Về cách thức đặt mua: Cách 1: Gọi điện hoặc nhắn tin tới số điện thoại Hotline 0906 186 635 (trong đó ghi rõ các sách cần đặt, tác giả, số tiền, số lượng, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách). Cách 2: Gửi thư vào địa chỉ email bán hàng Online: online@nxbdhsp.edu.vn (trong đó ghi rõ các sách cần đặt, tác giả, số tiền, số lượng, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách). Khi chúng tôi thông báo về giá sách và giá cước vận chuyển theo quy định vận chuyển của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (miễn phí vận chuyển cho Quý khách tính theo bán kính dưới 5km so với địa chỉ của Nhà xuất bản – 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội), Quý độc giả vui lòng: Cách 1: Chuyển tiền vào tài khoản của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm: Số tài khoản: 0491000035006, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội; Cách 2: Quý khách trực tiếp thanh toán tiền sách và cước vận chuyển (nếu có) cho nhân viên giao hàng và ký xác nhận vào biên bản nhận hàng. Chú ý: Trước khi thanh toán, Quý khách cần có thư hoặc điện thoại xác nhận của nhân viên phát hành gửi tới Quý khách về tổng số tiền phải thanh toán. Ghi chú: Quý độc giả có thể cho biết ngay thông tin về số lượng đặt sách, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách. Chúng tôi sẽ tập hợp và thông báo sớm nhất cho Quý khách. Trân trọng cảm ơn và kính chúc những điều tốt đẹp nhất. NXB ĐHSP  

Thông Tin Chi Tiết

Lời nói đầu

Quá trình toàn cu hoá đang diễn ra mnh mẽ, làm thay đi tt c các nh vực, trong đó đặc biệt là khoa hc  công nghệ, giáo dục  đào to,... dn đến sự chuyển biến nhanchónvề cơ cu và cht lượnngunhân lực canhiều qugia. Điều này đòi hi giáo dục  đào tạo phi  những thay đi mt cách căn bn  toàn diện, từ triết límục tiêu đến ndungphươnpháp và hìnthức tổ chức dy – hc,… nhphát triển cho người hc h thng năng lựccn thiết để  th tham gia hiệu qu vào thị trường lao đng trong nước  quc tế. Vì vy, phát triển chương trình giáo dục phổ thông dựa trên tiếp cnăng lực là mt lựa chtyếu khácquan và phù hợp với yêu cphátriển ca xãhi.

Theo đó, vic dy hc không phi là to ra kiến thức, truyn đt kiến thức” hachuygiakiếthức” mà phlàm cho người hc hcách đánhiệquả các đòi hi cơ bn liên quan đến môn hc và có khả năng vượt rangoài phm vi môn hđ ch đng tch ng vi cuc sng lao đng sau này. Quan điểm dy hc tích hpvi mc tu phát triển các năng lực  người hc, gp họ có khả năng gii quyết và đánsự biếđnhanh chóncxã hhiệđđể đelthàncôncanhtrong cuc sng.

Bộ sách Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh  (gm 2 quyển: Quyển 1: Khoa học tự nhiên; Quyển 2: Khoa học xã hội) cung cp mt s  s  lun cn thiết v dy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực, đng thời giới thiệucác ch đề tích hợp với các mức độ tíchợp khác nhau, từ tíchợp ở mức độ lnghép/liên hệ đến tíchợp ở mức độ chươntrình – ở đó coKhohc tự nhiên/Khohc xã hnhư mmôhc.

Các ch đ minh ho trong b sách nhm gp giáo vn có cơ s đ rèn các kĩ năncơ btừ vilựchchủ đề tíchpthiếkế cáhođndhđếvixâdựng công c kiểm tra, đánh giá. Các ch đề này không hn là cácgiáo án mu, vì vygiáo viên cn ch đng tìm tòi  áp dng mt cách sáng tạo để lựa chn toàn b hamphnduncchủ đsao chphù hợp với điều kiện dhcụ thểMục đíccbộ sáckhônchỉ cuncnhữnchỉdthecácctachỉ vicmà còggiáo viên ch đng, tự tin  sáng tạo trong vic lựa chn cách thức t chức dy hcác chủ đề tíchợp để đáp ứntnhmục tiêu dhc, và sự phátriển đa dạncác năng lực chc sinh.

B sách  th được sử dng trong đào tạo sinh viên  phm, cũng n trong đào tạo hc viên cao hc  nghiên cứu sinh với mong mun trao đến tay h công c để ch đng đmới mcácsántạovidhcác chủ đề tíchp.

Quyn 1: Khoa học tự nhiên s.yang hiện nôhtổ hpnrườtnrotợp hcítủ đề hcác chdivả uqhực hiện có hiệu tc, hdivới mở để đsin và cơ têm niềm htác có hkhômác chư ngnũchiên na lí tự c và Đh hniS c,h áoH ,íl tV nôm ácc iênv áogi pg 

trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, đơợc Lãnh đạo bộ ủng hộ về mọi phương diện nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả chủ trường dạy học tích hợp trong Nhà trường phổ thông hiện nay.Sách được các tác giả là các chuyên gia, các nhà sư phạm uy tín về các môn khoa học tự nhiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn công phu, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu mà trực tiếp là GS. TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu

Địa chỉ đặt mua sách:

1. Trực tiếp mua tại Trung tâm phát Sách và giới thiệu sản phẩm Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Cổng chính Trường ĐHSP HN: 136 - Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội hoặc đặt hàng qua số điện thoại Hotline 0906 186 635; máy bàn: 04.37547708; Email: online@nxbdhsp.edu.vn.

2. Liên hệ với Phòng Kinh doanh-Phát triển thị trường: 04.37549202; thư điện tử: kinhdoanh@nxbdhsp.edu.vn. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Trung (Điện thoại: 0982929468)

NXB ĐHSP có đầy đủ hoá đơn theo số lượng mua x giá bìa (đã bao gồm VAT) và có hợp đồng theo yêu cầu của quý khách.

----------------

THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN BÁN HÀNG ONLINE NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM:

Về cách thức đặt mua:

Cách 1: Gọi điện hoặc nhắn tin tới số điện thoại Hotline 0906 186 635 (trong đó ghi rõ các sách cần đặt, tác giả, số tiền, số lượng, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách).

Cách 2: Gửi thư vào địa chỉ email bán hàng Online: online@nxbdhsp.edu.vn

(trong đó ghi rõ các sách cần đặt, tác giả, số tiền, số lượng, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách).

Khi chúng tôi thông báo về giá sách và giá cước vận chuyển theo quy định vận chuyển của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (miễn phí vận chuyển cho Quý khách tính theo bán kính dưới 5km so với địa chỉ của Nhà xuất bản – 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội), Quý độc giả vui lòng:

Cách 1: Chuyển tiền vào tài khoản của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm: Số tài khoản: 0491000035006, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội;

Cách 2: Quý khách trực tiếp thanh toán tiền sách và cước vận chuyển (nếu có) cho nhân viên giao hàng và ký xác nhận vào biên bản nhận hàng.

Chú ý: Trước khi thanh toán, Quý khách cần có thư hoặc điện thoại xác nhận của nhân viên phát hành gửi tới Quý khách về tổng số tiền phải thanh toán.

Ghi chú: Quý độc giả có thể cho biết ngay thông tin về số lượng đặt sách, số điện thoại, email liên hệ, địa chỉ cụ thể để nhận sách.

Chúng tôi sẽ tập hợp và thông báo sớm nhất cho Quý khách.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc những điều tốt đẹp nhất.

NXB ĐHSP

Cùng tác giả