Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sinh Học Trung Học Phổ Thông (BỘ LÝ THUYẾT) - Trọn Bộ 6 Cuốn chỉ còn 3 cuốn

Tác giả: Nhiều tác giả - Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tình trạng
 Sẵn trong kho
Trọng lượng
1350g
Số trang
1268
Năm xuất bản
2017
Công ty phát hành
Kích thước
17 x 24cm
Hình thức:
Bìa mềm
Giá:
120.000 VNĐ
Thêm vào giỏ hàng

Giới thiệu

 Sách này được biên soạn bởi tác giả  Vũ Trung Tạng , Vũ Văn Vụ, Phạm Văn Ty , Vũ Đức Lưu, Phạm Thành Hổ, Ngô Quang Liên

 

1. SINH THÁI HỌC: Cá thể và môi trường; Quần thể sinh vật; Quần xã sinh vật, Hệ sinh thái; Qinh quyển và sinh thái học với việc quản lý nguồn lợi thiên nhiên.

2. VI SINH VẬT HỌC: Thế giới vi sinh vật; Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật; Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật; Sự sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật; Virus học; Miễn dịch học và bênh truyền nhiễm; Ứng dụng vi sinh vật trong công, nông nghiệp; Vi sinh vật và vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường.

3. SINH LÍ HỌC THỰC VẬT: Khái niệm chung về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật; Trao đổi nước ở thực vật; Dinh dưỡng khoáng và đồng hóa Nitơ ở thực vật; Quang hợp; Hô hấp thực vật; Cảm ứng ở thực vật; Sinh trưởng và phát triển ở thực vật; Sinh sản ở thực vật.

4. SINH HỌC TẾ BÀO (Hết hàng): Giới thiệu về thế giới sống; Tổ chức phân tử của tế bào; Cấu trúc và chức năng của tế bào; Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào; Chu kì tế bào và sự sinh sản của tế bào.

5. DI TRUYỀN VÀ TIẾN HÓA (Hết hàng): Di truyền học Mendel; Di truyền học nhiễm sắc thể; Tương tác Gen; Di truyền học phân tử; Đột biến; Công nghệ AND tái tổ hợp; Bằng chứng tiến hóa; Cơ chế tiến hóa; Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất.


6. SINH LÍ HỌC ĐỘNG VẬT (Hết hàng): Chuyển hóa vật chất và năng lượng; Thần kinh; Sinh trưởng và phát triển, Sinh sản

 

BỘ SÁCH HIỆN TẠI ĐANG HẾT HÀNG 3 CUỐN LÀ CUỐN SỐ 4,5 và 6