-5%

Hóa học hữu cơ - Nguyễn Đình Thành (trọn bộ 3 tập)

Tác giả: Nguyễn Đình Thành - Nhà xuất bản: khoa học kỹ thuật

Tình trạng
 Sẵn trong kho
Trọng lượng
3300g
Số trang
2368
Năm xuất bản
2013
Công ty phát hành
Kích thước
19 x 27 cm
Hình thức:
Bìa mềm
Giá thị trường
1.540.000 VNĐ
Giá bán
1.463.000 VNĐ
Thêm vào giỏ hàng

Giới thiệu

 Hóa Học Hữu Cơ Tập 1

Hoá học hữu cơ đã trở thành một môn khoa học từ những năm đầu của thế ki 19. Sự ra đời của môn khoa học này là nhằm cố gắng hiểu hoá học của cuộc sống.Ngày nay, hoá học hữu cơ đã trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều ngành công nghiệp đa quốc gia, sản xuât các nguyên vật liệu, thức ăn, vải vóc, thuốc chữa bệnh, các vật,...

Những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết hoá học hữu cơ là vốn kiến thức mà sinh viên Khoa Hoá học cần phải nắm bắt và hiểu rõ một cách sâu sắc. Cuốn Hoá học Hữu cơ được biên soạn ra nhằm mục đích trang bị cho sinh viên ngành Hoá học những hiểu biết về các lớp hợp chất hữu cơ, từ tên gọi, nguồn gốc, phương pháp điều chế cho đến các tính chất hóa học của các lớp hợp chất hữu cơ này.

Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khá chi tiết về các lớp hợp chất hữu cơ. Các tinh chất hoả học cơ bản nhất của các lớp hợp chất hữu cơ này đều được nêu ra, cùng với các cơ chế của các phản ứng được mô tả một cách tỉ mỉ, nhằm giúp .cho người đọc hiểu một cách sâu sắc về mỗi phản ứng đang được xem xét. Ở trong mỗi phản ứng hoặc cơ chế phản ứng, các liên kết hoặc nguyên tử, nhóm nguyên tử bị thay đổi trong quá trình phản ứng được nhấn mạnh bằng các kí tự in đậm,  in đậm - nghiêng hoặc nghiêng. Điều này giúp cho người đọc theo dõi được tiến trình của mỗi phản ứng. Các phản ứng tổng hợp chính của mỗi lớp hợp chất đều được nêu ra, và đều được nêu bật mối quan hệ với tính chất hoá học của hợp chất và xuất phát tương ứng. Trong mỗi chương đều có các bài tập kèm theo, cùng với hệ thống các bài tập mẫu (trong cuổn sách này được gọi là các Bài tập áp dụng) nhằm giúp cho người đọc tìm hiểu cách giải một bài tập về hoá học hữu cơ, để từ đó có thể tự giải quyết các bài tập khác, được sử dụng trong quá trình học trên lớp và ở nhà.

Cuốn sách được chia thành ba tập, với bổ cục như sau: 
Tập 1, bao gồm các chương:

 • Chương 1. Cẩu trúc và liên kếtChương 2. Các liên kết cộng hoá trị phân cực. Acid và base
 • Chương 3. Alkan và hoá học lập thể của chúng
 • Chương 4. Cyclo alkan và hoá học lập thể của chủng
 • Chương 5. Tổng quan về phản ứng hữu cơ
 • Chương 6. Alken: cấu trúc và khả năng phản úng
 • Chương 7. Alken: phản ứng và tổng hợp
 • Chương 8. Alkyn. Tổng hợp hữu cơ
 • Chương 9. Hoá học lập thể ở trung tâm tứ diện
 • Chương 10. Các alkyl halide
 • Chương 11. Phản ứng của các alkyl halide: sự thế và sự tách nucleophil
 • Chương 12. Phương pháp xác định cấu trúc: phổ khối lượng và phổ hồng ngoại.
 • Chương 13. Phương pháp xác định cấu trúc: phổ cộng hưởng từ nhân
 • Chương 14. Hợp chất liên hợp và phổ tử ngoại

Hóa Học Hữu Cơ Tập 2

Hoá học hữu cơ đã trở thành một môn khoa học từ những năm đầu của thế ki 19. Sự ra đời của môn khoa học này là nhằm cố gắng hiểu hoá học của cuộc sống.Ngày nay, hoá học hữu cơ đã trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều ngành công nghiệp đa quốc gia, sản xuât các nguyên vật liệu, thức ăn, vải vóc, thuốc chữa bệnh, các vật,... 

Những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết hoá học hữu cơ là vốn kiến thức mà sinh viên Khoa Hoá học cần phải nắm bắt và hiểu rõ một cách sâu sắc. Cuốn Hoá học Hữu cơ được biên soạn ra nhằm mục đích trang bị cho sinh viên ngành Hoá học những hiểu biết về các lớp hợp chất hữu cơ, từ tên gọi, nguồn gốc, phương pháp điều chế cho đến các tính chất hóa học của các lớp hợp chất hữu cơ này.

Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khá chi tiết về các lớp hợp chất hữu cơ. Các tinh chất hoả học cơ bản nhất của các lớp hợp chất hữu cơ này đều được nêu ra, cùng với các cơ chế của các phản ứng được mô tả một cách tỉ mỉ, nhằm giúp .cho người đọc hiểu một cách sâu sắc về mỗi phản ứng đang được xem xét. Ở trong mỗi phản ứng hoặc cơ chế phản ứng, các liên kết hoặc nguyên tử, nhóm nguyên tử bị thay đổi trong quá trình phản ứng được nhấn mạnh bằng các kí tự in đậm,  in đậm - nghiêng hoặc nghiêng. Điều này giúp cho người đọc theo dõi được tiến trình của mỗi phản ứng. Các phản ứng tổng hợp chính của mỗi lớp hợp chất đều được nêu ra, và đều được nêu bật mối quan hệ với tính chất hoá học của hợp chất và xuất phát tương ứng. Trong mỗi chương đều có các bài tập kèm theo, cùng với hệ thống các bài tập mẫu (trong cuổn sách này được gọi là các Bài tập áp dụng) nhằm giúp cho người đọc tìm hiểu cách giải một bài tập về hoá học hữu cơ, để từ đó có thể tự giải quyết các bài tập khác, được sử dụng trong quá trình học trên lớp và ở nhà.

Cuốn sách được chia thành ba tập, với bổ cục như sau:

Tập 2, bao gồm các chương:

 • Chương 15. Benzen và tính thơm
 • Chương 16. Hoá học của benzen: phản ứng thế electrophil thơm
 • Chương 17. Các hợp chất cơ-kim
 • Chương 18. Alcohol và phenol
 • Chương 19. Ether và epoxide. Thiol và sulfide
 • Chương 20a. Mở đầu về các hợp chất chứa nhóm carbonyl
 • Chương 20. Aldehyd và keton: phản ứng cộng hợp nucleophil
 • Chương 21. Acid carboxylic và nitril
 • Chương 22. Các dẫn xuất acid carboxylic: phản ứng thế acyl nucleophil
 • Chương 23. Phản ứng thế a carbonyl
 • Chương 24. Các phản ứng ngưng tụ carbonyl
 • Chương 25. Amin và dãn xuất

Hóa Học Hữu Cơ Tập 3

Hoá học hữu cơ đã trở thành một môn khoa học từ những năm đầu của thế ki 19. Sự ra đời của môn khoa học này là nhằm cố gắng hiểu hoá học của cuộc sống.Ngày nay, hoá học hữu cơ đã trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều ngành công nghiệp đa quốc gia, sản xuât các nguyên vật liệu, thức ăn, vải vóc, thuốc chữa bệnh, các vật,...  

Những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết hoá học hữu cơ là vốn kiến thức mà sinh viên Khoa Hoá học cần phải nắm bắt và hiểu rõ một cách sâu sắc. Cuốn Hoá học Hữu cơ được biên soạn ra nhằm mục đích trang bị cho sinh viên ngành Hoá học những hiểu biết về các lớp hợp chất hữu cơ, từ tên gọi, nguồn gốc, phương pháp điều chế cho đến các tính chất hóa học của các lớp hợp chất hữu cơ này.

Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khá chi tiết về các lớp hợp chất hữu cơ. Các tinh chất hoả học cơ bản nhất của các lớp hợp chất hữu cơ này đều được nêu ra, cùng với các cơ chế của các phản ứng được mô tả một cách tỉ mỉ, nhằm giúp .cho người đọc hiểu một cách sâu sắc về mỗi phản ứng đang được xem xét. Ở trong mỗi phản ứng hoặc cơ chế phản ứng, các liên kết hoặc nguyên tử, nhóm nguyên tử bị thay đổi trong quá trình phản ứng được nhấn mạnh bằng các kí tự in đậm,  in đậm - nghiêng hoặc nghiêng. Điều này giúp cho người đọc theo dõi được tiến trình của mỗi phản ứng. Các phản ứng tổng hợp chính của mỗi lớp hợp chất đều được nêu ra, và đều được nêu bật mối quan hệ với tính chất hoá học của hợp chất và xuất phát tương ứng. Trong mỗi chương đều có các bài tập kèm theo, cùng với hệ thống các bài tập mẫu (trong cuổn sách này được gọi là các Bài tập áp dụng) nhằm giúp cho người đọc tìm hiểu cách giải một bài tập về hoá học hữu cơ, để từ đó có thể tự giải quyết các bài tập khác, được sử dụng trong quá trình học trên lớp và ở nhà.

Tập 3, bao gồm các chương:

 • Chương 26. Các phân tử sinh học: carbohydrate
 • Chương 27. Các phân tử sinh học: amino acid, peptid và protein
 • Chương 28. Các phân tử sinh học: lipid
 • Chương 29. Các phân tử sinh học: acid nucleic
 • Chương 30. Hoá học hữu cơ của con đường trao đổi chất
 • Chương 31. Orbital và hoá học hữu cơ: các phản úng pericyclic
 • Chương 32. Polymer tổng hợp
 • Chương 33. Các hợp chất dị vòng
 • Chương 34. Hoá học hữu cơ của thuốc

Cùng tác giả