Hóa học hữu cơ Tập 3 - Nguyễn Đình Thành

Tác giả: Nguyễn Đình Thành - Nhà xuất bản: khoa học kỹ thuật

Tình trạng
 Sẵn trong kho
Trọng lượng
1300g
Số trang
928
Năm xuất bản
2016
Công ty phát hành
Kích thước
19x27cm
Hình thức:
Bìa mềm
Giá:
612.000 VNĐ
Thêm vào giỏ hàng

Giới thiệu

 Hóa Học Hữu Cơ Tập 3

Hoá học hữu cơ đã trở thành một môn khoa học từ những năm đầu của thế ki 19. Sự ra đời của môn khoa học này là nhằm cố gắng hiểu hoá học của cuộc sống.Ngày nay, hoá học hữu cơ đã trở thành nền tảng vững chắc cho nhiều ngành công nghiệp đa quốc gia, sản xuât các nguyên vật liệu, thức ăn, vải vóc, thuốc chữa bệnh, các vật,...  

Những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết hoá học hữu cơ là vốn kiến thức mà sinh viên Khoa Hoá học cần phải nắm bắt và hiểu rõ một cách sâu sắc. Cuốn Hoá học Hữu cơ được biên soạn ra nhằm mục đích trang bị cho sinh viên ngành Hoá học những hiểu biết về các lớp hợp chất hữu cơ, từ tên gọi, nguồn gốc, phương pháp điều chế cho đến các tính chất hóa học của các lớp hợp chất hữu cơ này.

Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khá chi tiết về các lớp hợp chất hữu cơ. Các tinh chất hoả học cơ bản nhất của các lớp hợp chất hữu cơ này đều được nêu ra, cùng với các cơ chế của các phản ứng được mô tả một cách tỉ mỉ, nhằm giúp .cho người đọc hiểu một cách sâu sắc về mỗi phản ứng đang được xem xét. Ở trong mỗi phản ứng hoặc cơ chế phản ứng, các liên kết hoặc nguyên tử, nhóm nguyên tử bị thay đổi trong quá trình phản ứng được nhấn mạnh bằng các kí tự in đậm,  in đậm - nghiêng hoặc nghiêng. Điều này giúp cho người đọc theo dõi được tiến trình của mỗi phản ứng. Các phản ứng tổng hợp chính của mỗi lớp hợp chất đều được nêu ra, và đều được nêu bật mối quan hệ với tính chất hoá học của hợp chất và xuất phát tương ứng. Trong mỗi chương đều có các bài tập kèm theo, cùng với hệ thống các bài tập mẫu (trong cuổn sách này được gọi là các Bài tập áp dụng) nhằm giúp cho người đọc tìm hiểu cách giải một bài tập về hoá học hữu cơ, để từ đó có thể tự giải quyết các bài tập khác, được sử dụng trong quá trình học trên lớp và ở nhà.

Tập 3, bao gồm các chương:

  • Chương 26. Các phân tử sinh học: carbohydrate
  • Chương 27. Các phân tử sinh học: amino acid, peptid và protein
  • Chương 28. Các phân tử sinh học: lipid
  • Chương 29. Các phân tử sinh học: acid nucleic
  • Chương 30. Hoá học hữu cơ của con đường trao đổi chất
  • Chương 31. Orbital và hoá học hữu cơ: các phản úng pericyclic
  • Chương 32. Polymer tổng hợp
  • Chương 33. Các hợp chất dị vòng
  • Chương 34. Hoá học hữu cơ của thuốc